Hiểu cách thức và thời điểm giao dịch các cặp tiền tệ nhỏ hoặc kỳ lạ là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối đang phát triển nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chính xác những gì cấu thành một cặp nhỏ, những ưu điểm và nhược điểm của việc giao dịch chúng, cũng như cách tính thời điểm giao dịch của bạn để có cơ hội tăng giá cao nhất trong khi quản lý rủi ro.