MAS Scalping

MAS Scalping

Jemmy Alwiyandu
Tiểu sử
Monthly target is around 5%-10%. MAS Scalping 2: https://t.ly/dlkr
Gold Extra VI

Gold Extra VI

4/10
Rủi ro
259%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
EXNESS GOLD

EXNESS GOLD

7/10
Rủi ro
361%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
JLam Capital

JLam Capital

4/10
Rủi ro
170%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:20
Đòn bẩy
FOREX TIME ONE

FOREX TIME ONE

8/10
Rủi ro
129%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy