Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

Hùng Nguyễn
Tiểu sử
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
AFX Trading

AFX Trading

4/10
Rủi ro
31%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
PA 2 Trading

PA 2 Trading

2/10
Rủi ro
18%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
US3000 Yearly

US3000 Yearly

6/10
Rủi ro
134%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:38
Đòn bẩy
Gold by KhunGap

Gold by KhunGap

7/10
Rủi ro
75%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí