Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

Hùng Nguyễn
Tiểu sử
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Xauusd trading

Xauusd trading

8/10
Rủi ro
102%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Agile Strategy

Agile Strategy

8/10
Rủi ro
245%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HT-TRADING

HT-TRADING

2/10
Rủi ro
130%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BomahdiFx 1

BomahdiFx 1

7/10
Rủi ro
1921%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MASTER TRADER

MASTER TRADER

2/10
Rủi ro
6%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:20
Đòn bẩy