Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

Hùng Nguyễn
Tiểu sử
Lợi nhuận 1-2%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
fxprotrader

fxprotrader

3/10
Rủi ro
264%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
dr Osama trades

dr Osama trades

3/10
Rủi ro
22%
Khả năng sinh lời
35%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOBLIN GOLD

GOBLIN GOLD

1/10
Rủi ro
7%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí