TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

Ngọc Phương Yến Đào
Tiểu sử
Lợi nhuận 15-20% / tháng Group Tele: https://t.me/saokimlangtu Tele: @saokim FB:saokimlangtu Whatsapp & Zalo: +84914624779 Amakien.com
Scalp EU GU

Scalp EU GU

8/10
Rủi ro
95%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
Rủi ro
140%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
dr Osama trades

dr Osama trades

3/10
Rủi ro
22%
Khả năng sinh lời
35%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Price Action H4

Price Action H4

7/10
Rủi ro
139%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí