AI Trade Risk

AI Trade Risk

duc huy le
Tiểu sử
AI Trading
Kenny Pham

Kenny Pham

1/10
Rủi ro
17%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
price action

price action

7/10
Rủi ro
112%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
B1g8Igrrrr

B1g8Igrrrr

7/10
Rủi ro
28%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
SH CAPITAL  S15

SH CAPITAL S15

7/10
Rủi ro
23%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:7
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí