Smart_EA_22

Smart_EA_22

Lê Nguyễn Thị Tuyết
Tiểu sử
Stable Profit
XAUUSD  168

XAUUSD 168

6/10
Rủi ro
1%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Forex MQ Master

Forex MQ Master

5/10
Rủi ro
53%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Stella

Stella

4/10
Rủi ro
286%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
AG Capital

AG Capital

8/10
Rủi ro
677%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
ThaiInvest1

ThaiInvest1

8/10
Rủi ro
103%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy