NAM PHONG FOREX

NAM PHONG FOREX

4/10
Rủi ro
1119%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TRADE

FOREX TRADE

7/10
Rủi ro
6164%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
tesla dream

tesla dream

1/10
Rủi ro
2569750000%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
cryptos crash

cryptos crash

1/10
Rủi ro
13144400%
Khả năng sinh lời
45%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the second job

the second job

2/10
Rủi ro
6954250%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the chimera

the chimera

3/10
Rủi ro
4488490%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
bull vs bear

bull vs bear

2/10
Rủi ro
4139910%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
VOSMASTER5000

VOSMASTER5000

7/10
Rủi ro
422%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
HeLen - Tra

HeLen - Tra

8/10
Rủi ro
120%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
jiwliw step5

jiwliw step5

8/10
Rủi ro
72%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
EDSCAPITAL

EDSCAPITAL

8/10
Rủi ro
65%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Amateur - MT

Amateur - MT

8/10
Rủi ro
61%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
bull vs bear

bull vs bear

2/10
Rủi ro
2731%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
T Smart Finance

T Smart Finance

1/10
Rủi ro
1640%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TIME

FOREX TIME

7/10
Rủi ro
1038%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TRADE

FOREX TRADE

7/10
Rủi ro
967%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MT4 PF20 C1000

MT4 PF20 C1000

7/10
Rủi ro
323%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
0000000000

0000000000

1/10
Rủi ro
183%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:20
Đòn bẩy
Setup Assertivo

Setup Assertivo

4/10
Rủi ro
15%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
momentums vsa

momentums vsa

7/10
Rủi ro
17%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
TXN-Low risk

TXN-Low risk

1/10
Rủi ro
4%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí