COPYTRADER ATC

COPYTRADER ATC

tong cong
Tiểu sử
Đây là link tài khoản mới của chúng tôi. https://social-trading.club/strategy/11913642
TS FINANCE

TS FINANCE

1/10
Rủi ro
4892%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
The Traders

The Traders

2/10
Rủi ro
5%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX IN HAND 5

FOREX IN HAND 5

7/10
Rủi ro
65%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the shadow

the shadow

1/10
Rủi ro
1464160%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy