growth mindset

growth mindset

7/10
Rủi ro
862%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Gold ranger

Gold ranger

7/10
Rủi ro
750%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
COMBO SET EA

COMBO SET EA

5/10
Rủi ro
367%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
ARTIFICIAL BTC

ARTIFICIAL BTC

5/10
Rủi ro
350%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí