Xác minh Exness - Exness Việt Nam

Cách xác minh tài khoản trên Exness
Khi mở tài khoản Exness, bạn phải hoàn thành Hồ sơ kinh tế và gửi các tài liệu Bằng chứng về danh tính (POI) và Bằng chứng về nơi cư trú (POR). Chúng tôi cần xác minh các tài liệu này để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trên tài khoản của bạn được thực hiện bởi bạn, chủ tài khoản chính hãng để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và luật pháp.

Xem các bước bên dưới để tìm hiểu cách tải tài liệu lên để xác minh hồ sơ của bạn.


Cách xác minh tài khoản

Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn cho bạn để đảm bảo bạn thành công trong quá trình tải lên tài liệu này. Bắt đầu nào.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào khu vực cá nhân của bạn trên trang web, nhấp vào "Trở thành Nhà giao dịch Thực thụ" để hoàn tất hồ sơ
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Nhập số điện thoại của bạn và nhấp vào "Gửi mã cho tôi" để xác nhận số điện thoại của bạn.
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Nhập thông tin cá nhân của bạn và nhấp vào "Tiếp tục"
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Bây giờ, bạn có thể thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình bằng cách chọn "Gửi tiền ngay bây giờ" hoặc tiếp tục xác minh hồ sơ của bạn bằng cách chọn "Xác minh hoàn chỉnh"
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Hoàn thành xác minh đầy đủ hồ sơ của bạn để thoát khỏi mọi giới hạn về tiền gửi và giao dịch
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Sau hoàn thành xác minh đầy đủ, tài liệu của bạn sẽ được xem xét và tài khoản của bạn được cập nhật tự động.
Cách xác minh tài khoản trên Exness

Yêu cầu tài liệu xác minh

Dưới đây là các yêu cầu để bạn ghi nhớ trong khi tải tài liệu của mình lên. Chúng cũng được hiển thị trên màn hình tải lên tài liệu để thuận tiện cho bạn


Đối với Bằng chứng Nhận dạng (POI)

 • Một tài liệu được cung cấp phải có tên đầy đủ của khách hàng.
 • Một tài liệu được cung cấp phải có một bức ảnh của khách hàng.
 • Một tài liệu được cung cấp phải có ngày sinh của khách hàng.
 • Tên đầy đủ phải khớp chính xác với tên của chủ tài khoản và tài liệu POI.
 • Tuổi của khách hàng phải từ 18 trở lên.
 • Tài liệu phải còn hiệu lực (ít nhất một tháng hiệu lực) và chưa hết hạn.
 • Nếu tài liệu là hai mặt, vui lòng tải lên cả hai mặt của tài liệu.
 • Tất cả bốn cạnh của tài liệu sẽ hiển thị.
 • Nếu tải lên một bản sao của tài liệu, nó phải có chất lượng cao.
 • Các tài liệu nên được ban hành bởi chính phủ.

Tài liệu được chấp nhận:
 • Hộ chiếu quốc tế
 • Chứng minh nhân dân/Giấy tờ
 • Bằng lái xe

Các định dạng được chấp nhận: Ảnh, Quét, Sao chụp (Hiển thị tất cả các góc)

Phần mở rộng tệp được chấp nhận: jpg, jpeg, mp4, mov, webm, m4v, png, jpg, bmp, pdf

Đối với Bằng chứng Cư trú (POR)

 • Tài liệu nên được ban hành trong vòng 6 tháng qua.
 • Tên hiển thị trên tài liệu POR phải khớp chính xác với tên đầy đủ của chủ tài khoản Exness và tài liệu POI.
 • Tất cả bốn cạnh của tài liệu sẽ hiển thị.
 • Nếu tài liệu là hai mặt, vui lòng tải lên cả hai mặt của tài liệu.
 • Nếu tải lên một bản sao của tài liệu, nó phải có chất lượng cao.
 • Tài liệu phải có tên đầy đủ và địa chỉ của khách hàng.
 • Tài liệu phải có ngày phát hành.

Tài liệu được chấp nhận:
 • Hóa đơn tiện ích (điện, nước, ga, Internet)
 • Chứng minh nhân dân
 • hóa đơn thuế
 • sao kê tài khoản ngân hàng

Các định dạng được chấp nhận: Ảnh, Quét, Sao chụp (Hiển thị tất cả các góc)

Phần mở rộng tệp được chấp nhận: jpg, jpeg, mp4, mov, webm, m4v, png, jpg, bmp, pdf

Hãy đặc biệt lưu ý vì có nhiều tài liệu (ví dụ: phiếu lương, chứng chỉ đại học) không được chấp nhận; bạn sẽ được thông báo nếu tài liệu đã gửi không được chấp nhận và được phép thử lại.

Xác minh danh tính và địa chỉ của bạn là một bước quan trọng giúp chúng tôi giữ an toàn cho tài khoản và giao dịch tài chính của bạn. Quá trình xác minh chỉ là một trong số các biện pháp mà Exness đã thực hiện để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất.


Ví dụ về các tài liệu được tải lên không chính xác

Chúng tôi đã liệt kê một số nội dung tải lên không chính xác để bạn xem qua và xem nội dung nào được coi là không thể chấp nhận được.

1. Giấy tờ chứng minh danh tính của khách hàng chưa đủ tuổi:
Cách xác minh tài khoản trên Exness
2. Giấy tờ chứng minh địa chỉ không có tên của khách hàng
Cách xác minh tài khoản trên Exness


Ví dụ về các tài liệu chính xác được tải lên

Chúng ta hãy xem xét một số cách tải lên chính xác:

1. Bằng lái xe được tải lên để xác minh POI
Cách xác minh tài khoản trên Exness
2. Bảng sao kê ngân hàng được tải lên để xác minh POR
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Bây giờ bạn đã biết rõ về cách tải lên các tài liệu của mình và những điều cần lưu ý - hãy tiếp tục và hoàn thành xác minh tài liệu của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Kiểm tra một tài khoản được xác minh đầy đủ

Khi bạn đăng nhập vào Khu vực cá nhân của mình , trạng thái xác minh của bạn được hiển thị ở đầu Khu vực cá nhân.
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Trạng thái xác minh của bạn được hiển thị ở đây.


Giới hạn thời gian xác minh tài khoản

Kể từ thời điểm gửi tiền lần đầu tiên, bạn có 30 ngày để hoàn tất xác minh tài khoản, bao gồm xác minh danh tính, nơi cư trú và hồ sơ kinh tế.

Số ngày còn lại để xác minh được hiển thị dưới dạng thông báo trong Khu vực cá nhân của bạn để giúp bạn theo dõi dễ dàng hơn mỗi khi đăng nhập.
Cách xác minh tài khoản trên Exness
Cách giới hạn thời gian xác minh của bạn được hiển thị.


Giới thiệu về tài khoản Exness chưa được xác minh

Có những hạn chế đối với bất kỳ tài khoản Exness nào chưa hoàn tất quy trình xác minh tài khoản.

Những hạn chế này bao gồm:

 1. Khoản tiền gửi tối đa lên tới 2 000 USD (mỗi Khu vực cá nhân) sau khi hoàn thành Hồ sơ kinh tế và xác minh địa chỉ email và/hoặc số điện thoại.
 2. Giới hạn 30 ngày để hoàn tất xác minh tài khoản kể từ thời điểm gửi tiền lần đầu tiên của bạn.
 3. Với bằng chứng nhận dạng đã được xác minh, giới hạn tiền gửi tối đa của bạn là 50 000 USD (trên mỗi Khu vực cá nhân), với khả năng giao dịch.
 4. Những hạn chế này được dỡ bỏ sau khi hoàn thành xác minh tài khoản.
 5. Nếu quá trình xác minh tài khoản của bạn không hoàn tất trong vòng 30 ngày, các chức năng gửi tiền, chuyển khoản và giao dịch sẽ không khả dụng cho đến khi tài khoản Exness được xác minh đầy đủ.

Giới hạn thời gian 30 ngày áp dụng cho các đối tác kể từ thời điểm đăng ký khách hàng đầu tiên của họ, trong khi các hành động rút tiền cho cả đối tác và khách hàng đều bị vô hiệu hóa ngoài việc gửi tiền và giao dịch sau thời hạn.

Tiền gửi bằng tiền điện tử và/hoặc bằng thẻ ngân hàng yêu cầu phải có tài khoản Exness được xác minh đầy đủ, vì vậy hoàn toàn không thể sử dụng được trong thời gian chức năng giới hạn 30 ngày hoặc cho đến khi tài khoản của bạn được xác minh đầy đủ.


Xác minh tài khoản Exness thứ hai

Nếu quyết định đăng ký tài khoản Exness thứ hai, bạn có thể sử dụng cùng tài liệu đã được dùng để xác minh tài khoản Exness chính của mình. Tất cả các quy tắc sử dụng cho tài khoản thứ hai này vẫn được áp dụng, vì vậy chủ tài khoản cũng phải là người dùng đã được xác minh.


Mất bao lâu để xác minh tài khoản?

Bạn sẽ nhận được phản hồi về tài liệu Bằng chứng nhận dạng (POI) hoặc Bằng chứng cư trú (POR) đã gửi trong vòng vài phút, tuy nhiên, có thể mất tới 24 giờ cho mỗi lần gửi nếu tài liệu yêu cầu xác minh nâng cao (kiểm tra thủ công).

Lưu ý : Tài liệu POI và POR có thể được gửi cùng một lúc. Nếu muốn, bạn có thể bỏ qua phần tải lên POR và thực hiện sau.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!